Siedziba firmy KLIMABART 59-220 Legnica, Chocianowska 17c tel. 501 80 99 75

 • KlimatyzatoryKlimatyzacja do domu i biura

 • CENTRALE WENTYLACYJNECentrale nawiewno-wywiewne

 • WENTYLATORYWentylatory kominowe i kanałowe

 • 1

 Oferujemy:

 • Pomiar skuteczności wentylacji.
 • Pomiar poziomu hałasu.
 • Przegląd klimatyzacji.
 • Przegląd wentylacji.
 • Serwis i konserwacja klimatyzacji.
 • Serwis i konserwacja wentylacji.
 • kompletacja oraz dostawa elementów instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
 • montaż instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
 • serwis instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
 • konserwacja instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

oraz

Wykonywanie:

-instalacji klimatyzacji typu SPLIT i MULTISPLIT

-instalacji klimatyzacji VRV, VRF,

-instalacji wentylacji kanałowej; mechanicznej nawiewno- wywiewnej,

-instalacji wentylacji przemysłowej; odciągi, okapy, wyciągi z maszyn produkcyjnych,

-instalacji agregatów chłodniczych, Chillerów, osuszaczy,

-instalacji chłodniczych.

-instalacji central wentylacyjnych z wymiennikami ciepła, pompami ciepła, odzyskiem ciepła, gazowymi komorami spalania.

Naprawy:

-instalacji klimatyzacji typu SPLIT i MULTISPLIT

-instalacji klimatyzacji VRV, VRF,

-instalacji wentylacji kanałowej mechanicznej nawiewno- wywiewnych,

-instalacji agregatów chłodniczych, Chillerów, osuszaczy,

-instalacji chłodniczych.

-instalacji central wentylacyjnych z wymiennikami ciepła, pompami ciepła, odzyskiem ciepła, gazowymi komorami spalania.

Przeglądy i serwis:

-instalacji klimatyzacji typu SPLIT i MULTISPLIT

-instalacji klimatyzacji VRV, VRF,

-instalacji wentylacji kanałowej mechanicznej nawiewno- wywiewnych,

-instalacji agregatów chłodniczych, Chillerów, osuszaczy,

-instalacji chłodniczych.

-instalacji central wentylacyjnych z wymiennikami ciepła, pompami ciepła, odzyskiem ciepła, gazowymi komorami spalania.

Dostawy:

-urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych, wentylacyjnych.

-elementów wentylacyjnych, kanałów i kształtek prostokątnych i okrągłych oraz armatury.

 

Pomiary i projektowanie:

-pomiary skuteczności wentylacji,

-pomiary poziomu hałasu,

-projekty instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych.

 

W trosce o zagwarantowanie prawidłowego funkcjonowania urządzeń klimatyzacyjnych pragniemy, także zaproponować Państwu usługi w zakresie konserwacji i stałego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

Proponujemy podpisanie stałej umowy o serwis, co pozwoli zminimalizować koszty obsługi serwisowej, a także zapewni Państwu szybką reakcję w przypadku awarii klimatyzacji

Zakres prac serwisowych obejmuje:
Proponujemy podpisanie stałej umowy o serwis, co pozwoli zminimalizować koszty obsługi serwisowej, a także zapewni Państwu szybką reakcję w przypadku awarii klimatyzacji

 • pomiar i regulacja ciśnienia freonu - uzupełnianie
 • czyszczenie filtrów
 • pomiar sprawności elektrycznej
 • pomiar wydajności chłodniczej
 • sprawdzanie szczelności układu
 • test pracy urządzenia - pomiary temperatury

 


Gwarancja przewiduje bezpłatnie części zamienne oraz robociznę w okresie 36 miesięcy od daty montażu i uruchomienia.

Proponujemy, aby przeglądy urządzeń wykonywać dwa razy w roku, a w przypadku niekorzystnego środowiska dla pracy klimatyzatora co trzy miesiące, co pozwoli utrzymać urządzenia w dobrym stanie technicznym. Regularne przeglądy klimatyzatorów zapewniają maksymalną wydajność chłodniczą i zminimalizują ryzyko wystapienia awarii.

Zalety umów serwisowych:

Regularna opieka dzięki okresowym przeglądom, testom i kontrolom zapobiega ona problemom ze sprzętem i podwyższa efektywność jego pracy
Archiwizacja serwisu sporządzanie protokołów z napraw, konserwacji i instalacji co ułatwia określenie przyczyn problemów z urządzeniami i minimalizuje czas potrzebny na przywrócenie pełnej sprawności
Szybkość serwisu - na miejsce usterki zostaje wysłany serwisant i przeprowadza naprawę
Krótki czas napraw
Serwis na wysokim poziomie - stosowanie najnowszych osiągnięć
Telefoniczna pomoc - udzielanie porad, wskazówek
Zmniejszenie kosztów napraw i konserwacji

Oferujemy wyroby

 • 1
 • 2
 • 3